วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

วีดิทัศน์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 1 หนอนหัวดำมะพร้าว https://youtu.be/kmcj46Ta9O8

ตอนที่ 2 การใช้แตนเบียนโกนิโอซัส ควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำมะพร้าว https://youtu.be/ZLNRem50wE4

ตอนที่ 3 การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์ https://youtu.be/EuvlW_cyQ5s

ตอนที่ 4 การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยสารเคมี https://youtu.be/hzhoywEw-r8

ตอนที่ 5 การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย https://youtu.be/7uCRThNsEuY