กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

Filter
Display # 
Name Position Phone
นายเชน จีนหมวกดำ หัวหน้ากลุ่ม 0812768830
นายปัญญา จอมเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 0817718343
นายเสนีย์ ตรุยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 0892569156
นางมัทยา สุนทรวาริน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 0859183228
นางสาวรัชกาญจน์ วินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ