กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

Filter
Display # 
Name Position Phone
นายกิตติพงษ์ งามจริง หัวหน้ากลุ่ม 0815708101
นางสาวอาลีวรรณ เวชกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสิริกร พุฒซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวปริญธร ปิยะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ