สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

90 หมู่ 2 ตำบลลาดใหญ่ 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร-โทรสาร 0-3471-1711

E-mail :