ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลพื้นฐานการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

 1. ปี 2539
 2. ปี 2540
 3. ปี 2541
 4. ปี 2542
 5. ปี 2543
 6. ปี 2544
 7. ปี 2545
 8. ปี 2546
 9. ปี 2547
 10. ปี 2548
 11. ปี 2549
 12. ปี 2550
 13. ปี 2551
 14. ปี 2552
 15. ปี 2553
 16. ปี 2554
 17. ปี 2555
 18. ปี 2556
 19. ปี 2557
 20. ปี 2558
 21. ปี 2559
 22. ปี 2560
 23. ปี 2561