สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อเรา

92 หมู่ 1 ถนน เอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร.0-3471-1711.

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-3471-1711 ต่อ 102

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร.0-3471-1711 ต่อ 105

กลุ่มอารักขาพืชโทร.0-3471-1711 ต่อ 106

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.0-3471-1711 ต่อ 107

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.0-3471-1711 ต่อ 108

เวลาทำการ

  • จันทร์ – ศุกร์ : 08:30 – 16:30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ : ปิดทำการ

E-mail : samutsongkham@doae.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/doaess