สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี 2565

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี